Yamaha F25

Bekanta dig med vår nya bärbara. Ännu lättare, ännu tuffare!

F25 är nu utrustad med två stödkuddar (på sidan och bak), förbättrade bärarhandtag, batterilöst elektroniskt bränsleinsprutningssystem (EFI) och fullständig kompabilitet med våra digitala nätverksinstrument.

F25 är det självklara valet – med enkel styrfriktionsjusterspak, nytt brett motorfäste, högeffektsgenerator och tillval med variabelt trollingvarvtal, Y-COP-system och Power Trim & Tilt-system med brett arbetsområde.

 

 • 25% lättare – unikt effekt-viktförhållande
 • Enkelt spak för styrfriktion(modeller med rorkult)
 • Ny solid helgjuten övre motorkåpa
 • Nytt batterilöst EFI-system för lätt start
 • Manuell, elektrisk eller manuell/elektrisk start
 • VTS (Variable Trolling Speed) som tillvall på r/c
 • VTS långsammare än normalt tomgångvarvtal (tillval på r/c)
 • Kompatibelt med Yamahas digitala nätverksintstrument
 • Exklusivt Y-COP startspärr-/säkerhetssystem (tillval)
 • Multifuntionsrorkult (Tillval)
 • Högeffektiv generator för extra startkraft
 • Power Trim % Tilt med brett arbetsområde (tillval)

Pris från:

Pris från: